Fundación Moncho Reboiras
para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza

"A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro"

Novas

A Fundación Moncho Reboiras edita o libro A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro, da autoría do profesor emérito da Universidade da Coruña Xosé Ramón Freixeiro Mato. A obra presenta a evolución histórica da lingua galega, analizando a súa situación socio-lingüística actual e presentando liñas de actuación para darlle un novo impulso ao idioma propio da Galiza. Sinala o autor como:

"A lingua galega é o maior patrimonio que o conxunto da sociedade galega actual recibiu como herdanza das persoas que historicamente as precederon como habitantes do antigo reino da Galiza. Porén, tal herdo do pobo galego está hoxe en serio perigo pola marxinación e desprezo de que durante séculos foi obxecto por parte dun poder alleo contrario aos intereses do noso país, mais tamén pola política lingüística seguida no período autonómico polos gobernos do Partido Popular (PP) e desde 2009 até á actualidade pola acción regresiva e lingüicida levada a cabo, con evidente suceso, por gobernos da mesma cor política. O galego áchase neste momento en grave perigo e de nada valería edulcorarmos o seu estado. Se queremos pór isto en relevo, non é para convocarmos ao desánimo. A intención é totalmente a contraria: alertarmos dunha situación que aínda estamos a tempo de revertermos, antes de que sexa demasiado tarde. Ocultarmos a realidade non serviría para máis nada que para dificultar a posibilidade de procurarmos a solución do problema".

O libro pódese atopar á venda nas mellores librarías do país.


Volver

2024 · Fundación Moncho Reboiras para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza

Contacto

Política cookies |

Información legal |