Publicacións

Fundación Moncho Reboiras
para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza

Coñece Galiza: Noia

A seguir ofrecemos o folleto editado sobre Noia, no marco do proxecto denominado “Coñece Galiza, desenvolvido por FESGA en colaboración coa Deputación da Coruña, que pretende poñer en valor dous dos enclaves máis senlleiros da provincia coruñesa, como son a propia Noia e Ferrol.

Ler máis...

Coñece Galiza: Ferrol

Non hai dúbida algunha que segundo avanzou o último terzo do pasado século vinte, foi dándose un maior e crecente interese turístico ligado ao patrimonio cultural. Desde os restos materiais da Idade Antiga aos restos da industrialización, a sociedade europea foi demandando  un maior coñecemento do seu pasado. Para o caso galego tanto os restos da cultura castrexa, como da Galiza medieval ou moderna teñen un especial relevo.

Ler máis...

O Reino Suevo da Gallaecia

Non se pode dicir que exista hoxe un debate na sociedade encol do Reino da Gallaecia baixo os reis suevos, malia que tería que habelo, xa que a historia oficial menospreza a existencia deste reino que durou case que dous séculos.O Reino de Gallaecia ten importancia histórica para a Galiza. Nese senso é preciso lembrar que Galiza foi o primeiro Reino de Europa.

Ler máis...

Para comprendermos a crise. Orixes, desenvolvemento e horizontes posíbeis.

A seguir preséntase a última publicación editada pola FESGA. Desta volta trátase dun completo traballo de análise da vixente crise sistémica, a cargo do Profesor de Economía Política na Facultade de Dereito da Universidade Nacional deRosario (Arxentina), Julio César Gambina, que é ademais Presidente da Fundación de Investigacións Sociais e Políticas,FISYP, e integrante do Comité Directivo do Consello Latinoamericano de CienciasSociais, CLACSO.

Ler máis...

Portada Novas Documentos Publicacións Análise Audiovisual Arquivo Histórico Da lingua galega e nós

Co título “Da lingua galega e nós” a FESGA editara un caderno de formación no que a través de catro textos da autoría de Pilar García Negro, Rafa Villar, Manuel Mera e Anxo Louzao, afóndase no valor capital que ten o idioma para a nosa nación, como un dos principais soportes da nosa identidade colectiva.

Ler máis...

As folgas xerais de 2001 e 2002. Contra a reforma laboral e en defensa da protección social

Baixo o título “As folgas xerais de 2001 e 2002. Contra a reforma laboral e en defensa da protección social.” FESGA editou hai varios meses un libro, coa colaboración da Consellaría de Traballo da Xunta de Galiza e a da CIG, e que a seguir dispoñibilizamos para a súa visualización e descarga en PDF.

Ler máis...

A reconversión naval de 1984 na Galiza. Tres folgas xerais, protesta de clase e conciencia de país

Baixo o título “A reconversión naval de 1984 na Galiza. Tres folgas xerais, protesta de clase e conciencia de país” FESGA editou hai varios meses un libro do que se tiraron 4.000 exemplares, coa colaboración da Consellaría de Traballo da Xunta de Galiza e a da CIG, e que a seguir dispoñibilizamos para a súa visualización e descarga en PDF.

Ler máis...

Informe sobre cooperativas e expresións de poder popular: aspectos teóricos e experiencias

Elaborado por unha solvente equipa de investigadoras e investigadores da Fundación de Investigacións Sociais e Políticas (FISYP), entidade adherida ao Consello Latinoamericano de Ciencias Sociais (CLACSO), o caderno titulado “Informe sobre cooperativas e expresións de poder popular: aspectos teóricos e experiencias”, que a seguir presentamos e que foi editado no marco da serie de “Experiencias Internacionais” de publicacións de FESGA, é unha obra completa que permite unha aproximación ao cooperativismo como mecanismo de construción de espazos de poder popular.

Ler máis...

Construción popular cooperativa. A experiencia do MTL na Arxentina

O movemento Territorial de Liberación (MTL) é un movemento de traballadores ocupados e desocupados que naceu na Arxentina. Como tal movemento, e coa súa dinámica propia, está integrado na Central de Traballadores Arxentinos (CTA). O MTL conta cuns 20.000 membros repartidos nas 17 provincias da República Arxentina.

Ler máis...

Síntese histórica do movemento obreiro galego, das orixes até 1984

Ven de saír do prelo a última publicación editada por FESGA. Desta volta trátase dun libro, de 80 páxinas a toda cor, titulado “Síntese histórica do movemento obreiro galego, das orixes até 1984″, no que se fai un percorrido sobre a historia do movemento obreiro do noso páis desde as xuntas cenetistas de A Coruña até as folgas do naval en 1984. O percorrido é guiado por tres historiadores contemporaneistas de prestixio, como son Uxío-Breogán Diéguez, Dionisio Pereira e Bernardo Máiz.

Ler máis...

2023 · Fundación Moncho Reboiras para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza

Contacto

Política cookies |

Información legal |