Artigos

Fundación Moncho Reboiras
para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza

1978, a constitución que Galiza non votou

Este 6 de decembro cúmprese catro décadas da aprobación da Constitución Española. E polo tanto será celebrado por todo o alto polas clases dominantes e satélites. Neste texto facíanse algunhas cesións, como a constitución das autonomías e algúns dereitos democráticos básicos, e como contrapartida consolidaba a unidade do Estado español, baixo o paraugas da Monarquía e a batuta de Madrid, e daba novos folgos ao capitalismo.

Ler máis...

Paremos ao Governo!

Hai 25 anos o sindicalismo nacionalista realizaba varias manifestacións que tiveron unha gran incidencia. O 10 de novembro unha na Coruña de toda Galiza, cunha asistencia de máis de 2.000 delegados e delegadas, e o 25 do mesmo mes en todas as cidades galegas máis Vilagarcia. Este último día CC.OO e UGT chamaron a protestas en todo o Estado. A consigna da manifestación da CIG nesta data era: paremos o Governo! Folga xeral polo emprego!

Ler máis...

A ‘Asambleia Nazonalista de Lugo’ (1918). O centenario da primeira grande cimeira do nacionalismo galego

Contra todo prognóstico, a militancia galeguista que se reunía un 18 de maio de 1916 na Coruña, para dar lugar á Hirmandade dos Amigos da Fala, sería o xermolo dun vizoso movemento que vería nacer ducias de grupos locais que articularían a nivel nacional o soberanismo galego durante o primeiro terzo do pasado século. De cara a homoxeneizar a súa estrutura e funcionamento, aprobarían un ‘regramento’ que, por volta do 12 de xuño do 1918, apresentábase no Goberno Civil da Coruña para ser legalizado.

Ler máis...

A política de pactos sociais no Estado español

O 25 de outubro de 1977, en pleno proceso de cambio do réxime ditatorial franquista a un réxime de democracia burguesa, tiña lugar o asinamento dos Pactos da Moncloa entre o Goberno de Estado e as principais forzas políticas da dereita e da esquerda española con representación parlamentaria, e que finalmente contou co apoio das forzas sindicais españolas, CCOO e UGT.

Ler máis...

Todos por Galiza !!!

Esta foi a consigna coa que hai vinte e cinco anos, o 2 de abril de 1992, as centrais obreiras e labregas do país convocaron unha folga xeral nacional.

Ler máis...

Reboiras: militante exemplar

Por Manuel Mera, director da Fundación Moncho Reboiras Un 12 de agosto de hai trinta e oito anos, en Ferrol, na noite, unha ráfaga de metralleta segou a vida de Xosé Ramón Reboiras Noia, militante nacionalista de vintecinco anos

Ler máis...

Moncho Reboiras, vontade de liberación

O vindeiro 12 de agosto cumpriranse 39 anos de que o militante comunista e nacionalista galego Xose Ramón Reboiras Noia morrera asasinado a tiros da policía española no portal número 27 da Rúa da Terra en Ferrol

Ler máis...

Gonzalo Gómez Caridad (1919-2007). Memorias do exilio, do desarraigo e da emigración

O pasado 15 de novembro (2007) morreu Gonzalo Gómez Caridad, un home co que estou en débeda eu e moitos galegos que tiveron a sorte de coñecelo na emigración-exilio venezuelano.

Ler máis...

O manifesto nacionalista de Lugo

O 17 e 18 de novembro de 1918 é unha das datas máis sobranceiras pra o nacionalismo galego: a aprobación do manifesto nacionalista de Lugo. No Estado español governaba García Prieto, por moi pouco tempo, menos dun mes de duración, xa que foi un máis dunha ringleira de governos efémeros moi condicionados pola Guerra en Marrocos, que estaba sementada de desastres, ao que había que sumar o descontente social. García Prieto moi ligado a Galiza, está emparentado con Montero Ríos, cae ao intentar aprobar un proxecto de mancomunidades (un xeito de autonomías).

Ler máis...

“Solidaridad Gallega”, o pulo organizativo no agro galego

No ano 1907, fai agora cento cinco anos, naceu “Solidaridad Gallega” (SG). Sen dúbida contribuíu para a súa fundación que as organizacións obreiristas, por unha banda, e aquelas sustentadoras do réxime, pola outra, deixaban á marxe e desatendidas as inquedanzas relacionadas coa problemática agraria e galeguista. Asemade hai que ter en consideración o efecto positivo que reflectiu o éxito de Solidaritat Catalana, como amosa o propio nome da forza política galega, así como os contactos persoais con dirixentes desa organización.

Ler máis...

2019 · Fundación Moncho Reboiras para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na Galiza

Contacto

Política cookies |

Información legal |